Quản Trị & Quảng Cáo Facebook

 1. Quản Trị Fanpage tối ưu fanpage
 • Xây dựng fanpage ban đầu
 • Tối ưu lại fanpage chuẩn SEO, tối ưu bộ từ khóa SEO
 • Định hình lại danh mục sản phẩm,…
 • Design logo
 • Viết bài giới thiệu về doanh nghiệp
 • Design lại ảnh cho các chiến dịch sản phẩm
 • Đăng bài fanpage hằng ngày
 • Tối ưu bộ từ khóa hashtag
 • Đóng logo ảnh trên các bài đăng tránh ăn cắp hình ảnh
 • Tăng đánh giá Fanpage

2. Quảng Cáo Fanpage

 • Xây dựng tệp đối tượng fanpage cùng tối ưu nhân bản.
 • Xây dừng bài viết quảng cáo chốt tốt
 • Lên chiến dịch
 • Tối ưu chiến dịch hằng ngày
 • Seeding fanpage