Tag Archives: wordpres 5.0

Quay lại trình soạn thảo cũ Classic Editor sau khi nâng cấp WordPress 5.0

Như vài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn về trình soạn thảo mới Gutenberg . Phiên bản hiện đại 2019. Quay lại trình soạn thảo cũ Classic Editor Bản nâng cấp mới nhất của WordPress 5.0 đã mang đến bản cập nhật mới trình soạn thảo Gutenberg . Có thể nó sẽ phù hợp […]