Tag Archives: wordpress 5.0

WordPress 5.0 bản cập nhật mới nhất

WordPress 5.0 bản cập nhật mới nhất Sáng ngày 06/12/2018 bản cập nhật lớn của wordpress , bản cập nhật với tên hiệu 5.0 đã chính thức đổ bộ. Chúng ta cùng xem qua điểm đáng kể nhất với bản cập nhật này nhé Trình soạn thảo Gutenberg – trình soạn thảo phiên bản 2019 […]